Nieuws

Nieuwe ontwikkelingen binnen jeugdhulp in het algemeen - en 'De Cocon' in het bijzonder - delen we hier met u.

Iedere jongere verdient een JIM!

Samenwerken met informele mentoren uit het netwerk van jongeren: dat is de kern van de JIM-aanpak. De JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) is een steunfiguur voor de jongere én een adviseur voor ouders en professionals. Deze benadering past goed bij de internationale tendens om binnen de jeugdhulp beter gebruik te maken van de kracht van het eigen netwerk.
Stichting JIM dompelt ons tijdens de eerste tweedaagse opleiding in Amersfoort onder in deze boeiende mindset. Dit volledige traject doen we samen met Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen en het Nederlandse Parlan Jeugdhulp. Fijn om samen met gepassioneerde collega’s na te denken over de verbetering van jeugdhulp. (14/9/2020)


Stages

Voor het academiejaar 2020-2021 zijn er helaas geen stageplaatsen beschikbaar in De Cocon.


lees meer

Discriminatie: ‘Het kan zo niet verder’

Onze collega Jannes kroop in de pen en schreef een opiniestuk voor Sociaal.Net. “Als ik de voorbije weken iets geleerd heb, is het dat ik door te zwijgen discriminatie en ongelijkheid mee ondersteun.”


lees meer

Heropstart groepswerking 'La Vie'

Vanaf 22 juni 2020 wordt de groepswerking 'La Vie' terug volwaardig opgestart, rekening houdend met tal van veiligheidsmaatregelen in het kader van Corona. In de groepswerking komen CBAW-jongeren samen om ervaringen te delen, vragen te stellen, elkaar tips te geven, na te denken of gewoon om zich te informeren over bepaalde thema’s, ondersteund door enkele begeleiders. We combineren dit met een gezamenlijke activiteit. De groepswerking is een belangrijk onderdeel van onze CBAW begeleiding.


lees meer

Coronavirus en onze hulpverlening (4)

Vanaf 2 juni 2020 starten we onze begeleidingen terug volwaardig op. Waar de stelregel voorheen was dat we onze cliënten zo goed als mogelijk moesten begeleiden via alternatieve communicatiemiddelen (telefoon, beeldbellen, chat, …) en rechtstreekse cliëntcontacten enkel uitzonderlijk mogelijk waren, zullen we onze begeleidingen terug volwaardig opnemen rekening houdend met tal van veiligheidsmaatregelen.


lees meer

Terugkijken op 2019

Ons jaarverslag en sociaal jaarverslag 2019 zijn beschikbaar. Je vindt beide verslagen onder publicaties. Benieuwd? Neem dan snel een kijkje!


lees meer

Coronavirus en onze hulpverlening (3)

Naar aanleiding van de versoepeling van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad met ingang van 18 mei en de communicatie vanuit het Agentschap Opgroeien treffen wij voorbereidingen voor een geleidelijke heropstart van rechtstreekse cliëntcontacten. Op welke manier dit juist zal verlopen, zullen we communiceren van zodra we dit hebben uitgewerkt. (6 mei 2020)


Artikel 'De Standaard' over Corona en de bijzondere jeugdbijstand

De coronacrisis treft dan wel de hele maatschappij, maar voor kinderen en jongeren in de bijzondere jeugdbijstand komt dat dubbel zo hard aan. Naar buiten gaan is geen optie meer, de school wordt noodgedwongen on-hold gezet en door de onmogelijkheid om vrienden of familie op te zoeken loert de eenzaamheid steeds om de hoek. De Standaard interviewde jongeren en directeurs over deze bijzondere tijd.


lees meer

Coronavirus en onze hulpverlening (2)

We proberen een evenwicht te vinden tussen meewerken aan de strijd tegen de verspreiding van het virus en de absolute noodzaak om jongeren en gezinnen met kinderen blijvend te kunnen bijstaan in deze uitzonderlijke tijden. Rechtstreeks (face-to-face contact) kan en mag niet meer. Enkel in noodsituaties gaan we nog aan huis. Alle medewerkers werken van thuis uit. We trachten zo goed als mogelijk onze hulpverlening telefonisch verder te zetten. (18 maart 2020)


Coronavirus en onze hulpverlening

We blijven ook in Corona-tijden kinderen, jongeren en gezinnen ondersteunen. Nu scholen, internaten tijdelijk dichtgaan komt er grotere druk op een aantal kwetsbare gezinnen. We willen deze gezinnen niet in de steek laten. Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, houden we ons strikt aan de maatregelen die de overheid van ons vraagt. We vragen aan al onze gezinnen en samenwerkingspartners om dit ook te doen. (13/03/2020)


Vind ons ook op Instagram!

Met enige trots presenteren we met veel plezier onze organisatiepagina op Instagram!


lees meer

Nieuw jaar, nieuw agentschap

Sinds 01/01/2020 is De Cocon erkend door het agentschap 'Opgroeien' in de plaats van 'Jongerenwelzijn'.

Het agentschap Opgroeien is ontstaan door een fusie van het vroegere Kind en Gezin, Jongerenwelzijn en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap (VAPH).


lees meer

Prachtige acties van De Warmste Week

Een grote dankjewel 'Rock Rai', 'De Warmste Winterthee' en 'De Warmste Borabar 3.0.' voor al de mooie acties. Hartverwarmend!

'De Warmste Winterthee' werd georganiseerd door mensen die willen bijdragen aan het verminderen van kinderarmoede. Rai organiseerde voor zijn geboortefeest - die 7 jaar later doorging dan gepland - een muzikaal feest 'Rock Rai'. In de plaats van cadeautjes wou hij een bijdrage die gebruikt kan worden voor kinderen en jongeren die het niet zo goed hebben als hij. Tom organiseerde 'De Warmste Borabar' in zijn achtertuin omdat hij vindt dat ieder kind gelijke kansen zou moeten krijgen in het leven. (09/01/2020)


lees meer

Besparingsnieuws

Op 20 december 2019 kregen we het officiële nieuws dat de besparingen van de Vlaamse regering niet enkel de vertrouwenscentra kindermishandeling raakt, maar ook organisaties bijzondere jeugdzorg en Crisishulp aan Huis. Vanaf 1 januari 2020 wordt hierop 1,3% bespaard. Het is onbegrijpelijk waar deze beslissing vandaan komt, zeker gelet op de hoge maatschappelijke nood. Deze besparing past niet binnen een duidelijke visie en uitgetekend plan over jeugdhulp en jeugdbescherming, maar is er enkel omwille van budgettaire redenen. De maatschappelijke kost is voor binnen enkele jaren... Het wordt ons door deze besparingen moeilijker gemaakt, maar toch stellen we alles in het werk zodat onze cliënten hier zo weinig mogelijk van voelen.


Nieuwe missie en visie

Waar staan we voor en waar willen we naartoe? Onze vernieuwde missie en visie vormen het fundament van onze identiteit, richting en ambitie. Ze geven helder en klaar aan hoe we werken, wat onze doelstellingen en onze waarden zijn.
Wil jij weten waar wij voor staan?


lees meer

Aanpassing privacyreglement cliënten

Op 26 november 2019 werd het privacyreglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van cliënten in het kader van de jeugdhulpverlening aangepast. Het privacyreglement vind je op: https://www.decocon.be/beroepsgeheim-privacy


lees meer

Bewaartermijn jeugdhulpdossiers tot 35 jaar.

De regelgeving over de verplichte bewaartermijn van jeugdhulpdossiers is aangepast. Het evenwicht tussen het recht op privacy en vergetelheid en het recht op inzage in eigen dossiers staat daarbij voorop. Zo worden vanaf 1 januari 2019 dossiers in de jeugdhulp nu bijgehouden tot een jongere de leeftijd van 35 jaar bereikt en erna vernietigd.


lees meer

Aanpassing privacyverklaring (website)

Op 19 augustus 2019 werd onze privacyverklaring met betrekking tot het gebruik van onze website aangepast. Wil je onze privacyverklaring lezen, dan kan dit steeds via onze website.


lees meer

Recht op bijstand door vertrouwenspersoon - nu ook voor ouders

Sinds 14 april 2019 hebben ook ouders en opvoedingsverantwoordelijken in de jeugdhulp recht op bijstand door een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon m​oet voldoen aan een aantal voorw​aarden en moet zich bij elk optreden legitimeren. Belangrijk is dat ​​hij moet verschillen van de vertrouwenspersoon van de minderjarige.


Nakende uitbreiding crisisbegeleiding

Op 19/02 ontvingen we een schrijven vanuit de Vlaamse overheid waarbij we bericht kregen dat onze aanvraag voor uitbreiding crisisbegeleidingen met 8 plaatsen, werd weerhouden.
Onze bijkomende erkenning met 8 plaatsen gaat in vanaf 1 maart 2019. (20/02/2019)​


Gunstig advies voor uitbreidingsaanvraag crisisbegeleiding

Het IROJ Oost-Vlaanderen heeft op 1 februari jl. een gunstig advies verleend aan onze uitbreidingsaanvraag voor 8 bijkomende plaatsen crisisbegeleiding. Het IROJ zal dit advies nu overmaken aan de beslissende Vlaamse overheid. (1/2/2019)


Thuisbegeleiding voortaan exclusief voor jeugdrechtbank of gemandateerde voorzieningen

Ten gevolge van de intersectorale afspraken, zoals gemaakt in Samen1Plan Gent, zal onze voorheen rechtstreeks toegankelijke thuisbegeleiding exclusief werken in opdracht van de jeugdrechtbank of van de gemandateerde voorzieningen (OCJ of VK). Vrije plaatsen worden aan deze instanties bekendgemaakt. (15/10/2018)


Innovatief project in het kader van Crisishulp werd goedgekeurd

In samenspraak met de Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank en het crisisnetwerk werd een innovatief project uitgeschreven in verband met twee specifieke noden in Crisishulp. Het Agentschap Jongerenwelzijn heeft nu laten weten dat dit project werd goedgekeurd. (14/9/2018)


lees meer

Uitbreiding dankzij VIA-akkoord 5

Goed nieuws. In uitvoering van het VIA-akkoord 5 krijgen we een bijkomende structurele subsidie via Sociale Maribel voor 0,54 voltijds equivalent. Nog beter nieuws is dat ditmaal - en voor de allereerste keer - ook de capaciteit Crisishulp aan Huis werd meegenomen bij de berekening voor de toegekende subsidie.
De afgelopen jaren hebben we ingezet in het creëren van extra begeleidingsuren binnen de dienst Contextbegeleiding. Ditmaal zetten we de middelen in voor extra begeleidingswerk in de dienst Crisishulp. ​(10/07/2018)


Blijf op de hoogte!

Op onze facebookpagina vind je berichten over 'De Cocon', jeugdhulp, opvoeden of maatschappelijke thema’s waar we mee geconfronteerd worden.

Je kunt ons ook terugvinden op LinkedIntwitter en Instagram.

 

              

Word jij onze nieuwe collega?

Kijk dan snel bij vacatures!