Stages

We wensen bij te dragen aan de opleiding van toekomstige hulpverleners door informatie over de werking te verlenen en door stageplaatsen aan te bieden. Studenten die informatie over onze werking zoeken, bijvoorbeeld voor papers en scripties, vinden vast al heel wat op deze site.

Beschikbare stages
Alle beschikbare stageplaatsen werden reeds ingenomen. Voor het academiejaar 2022-2023 zijn er geen stageplaatsen meer beschikbaar in 'De Cocon'.

Procedure
Beschikbare stageplaatsen worden bekendgemaakt via de scholen. We geven steeds de voorkeur aan stagiairs die zowel hun observatiestage als hun werkstage bij ons plannen.

Kandidaten moeten hun aanvraag schriftelijk (e-mail info@decocon.be of brief) indienen met een motivatiebrief en een cv. Deze worden gelezen door de betrokken dienst. Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd op een gesprek. De diensten beslissen welke kandidaat-stagiair geselecteerd wordt.

Belangrijke informatie
In het kader van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 18.9-1996) en het K.B. van 2 juni 2006 met betrekking tot de bescherming van stagiairs, moet aan een aantal eisen worden voldaan vooraleer de stage van start gaat.

👉 informatie voor scholen
👉 informatie voor studenten


Al onze vacatures maken we bekend via de vacaturedatabank voor de social profit van SOM vzw en via het vacatureplatform voor de jeugdhulp, een initiatief van Opgroeien.

Wil je als eerste vernemen dat er openstaande vacatures zijn, volg ons dan op LinkedIn.

We dragen professionaliteit, discretie en respect hoog in het vaandel. Je kan steeds rekenen op een vertrouwelijke behandeling van je kandidatuur.
Gegevens van niet-geselecteerde kandidaten worden in het kader van privacy na het sluiten van de procedure vernietigd.