Stages

We wensen bij te dragen aan de opleiding van toekomstige hulpverleners door informatie over de werking te verlenen en door stageplaatsen aan te bieden. Studenten die informatie over onze werking zoeken, bijvoorbeeld voor papers en scripties, vinden vast al heel wat op deze site.

Beschikbare stages
Alle beschikbare stageplaatsen voor het academiejaar 2022-2023 werden reeds ingenomen. Voor het academiejaar 2023-2024 is er nog één stageplaats binnen de dienst Crisishulp beschikbaar.

Procedure
Beschikbare stageplaatsen worden bekendgemaakt via de scholen. We geven steeds de voorkeur aan stagiairs die zowel hun observatiestage als hun werkstage bij ons plannen.

Kandidaten moeten hun aanvraag schriftelijk (e-mail info@decocon.be of brief) indienen met een motivatiebrief en een cv. Deze worden gelezen door de betrokken dienst. Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd op een gesprek. De diensten beslissen welke kandidaat-stagiair geselecteerd wordt.

Belangrijke informatie
In het kader van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 18.9-1996) en het K.B. van 2 juni 2006 met betrekking tot de bescherming van stagiairs, moet aan een aantal eisen worden voldaan vooraleer de stage van start gaat.

👉 informatie voor scholen
👉 informatie voor studenten


Blijf op de hoogte!

Op onze facebookpagina vind je berichten over 'De Cocon', jeugdhulp, opvoeden of maatschappelijke thema’s waar we mee geconfronteerd worden.

Je kan ons ook terugvinden op LinkedIntwitter en Instagram.