Onze missie en visie

Ieder kind heeft het recht op te groeien in een veilige leefomgeving;
Ieder kind heeft het recht op te groeien bij zijn ouder(s);
Ieder kind heeft er recht op dat de affectieve band met zijn ouder(s) wordt erkend en kan worden onderhouden;
Ieder kind heeft er recht op dat zijn ontwikkeling vanuit de samenleving wordt ondersteund en waar nodig beschermd;
Ieder kind heeft recht op de zorg die het beste bij hem past.

(Cfr. Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind en de Internationale Richtlijnen voor Alternatieve Zorg van Kinderen (VN, 15 juni 2009).)