Word jij onze nieuwe collega?

Momenteel hebben we twee openstaande vacatures. We zoeken:

 

De pedagogisch contextbegeleider heeft als hoofdopdracht op methodische wijze hulpverlening te bieden aan:

  • Maatschappelijk kwetsbare jongeren met een verhoogd risico op thuis- en dakloosheid (17- 21 jaar) en hun context, met als doel het uitbouwen van een stabiele thuis voor de jongere in functie van een kwaliteitsvolle toekomst.
  • Gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar die kampen met meerdere en complexe problemen waaronder opvoedingsproblemen. Kenmerkend is de balans draaglast - draagkracht in het gezin ernstig en chronisch verstoord is.

We verwachten dat een contextbegeleider 3 werkvormen toepast: Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW), intensieve kortdurende thuisbegeleiding (IKT) en Thuisbegeleiding (TB). Een voltijdse medewerker heeft 5 dossiers waarvan 2 CBAW-begeleidingen, 2 IKT-begeleidingen en één thuisbegeleiding en gaat gemiddeld 9 maal per week op huisbezoek.

Het werkingsgebied voor deze functie is regio Gent - Deinze - Eeklo.

Meer info

Hoe solliciteren?

Bezorg ons zo snel mogelijk en tegen ten laatste zondag 4 september 2022 (tot en met)
a) uw gemotiveerde kandidaatstelling,
b) uw curriculum vitae

aan De Cocon, Jeugdhulp aan Huis, t.a.v. Wim Taels, op dit e-mailadres: jobs@decocon.be  

Vermeld duidelijk voor welke functie (of beide) je kandideert.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Spontaan solliciteren?

Als je geïnteresseerd bent om bij ons te werken en je denkt over de nodige competenties te beschikken, kan je, zelfs als er geen openstaande vacature is, spontaan solliciteren via jobs@decocon.be. Wij bekijken je sollicitatie met veel aandacht. Indien je in aanmerking komt voor een vacature, kan je uitgenodigd worden voor een gesprek. Je gegevens worden gedurende 6 maanden bewaard.

Al onze vacatures maken we bekend via de vacaturedatabank voor de social profit van SOM vzw en via het vacatureplatform voor de jeugdhulp, een initiatief van Opgroeien.

Wil je als eerste vernemen dat er openstaande vacatures zijn, volg ons dan op LinkedIn.

We dragen professionaliteit, discretie en respect hoog in het vaandel. Je kan steeds rekenen op een vertrouwelijke behandeling van je kandidatuur.
Gegevens van niet-geselecteerde kandidaten worden in het kader van privacy na het sluiten van de procedure vernietigd.