Word jij onze nieuwe collega?

Momenteel hebben we twee openstaande vacatures.

1) We zijn op zoek naar een voltijdse mobiele contextbegeleid(st)er met als hoofdopdracht Contextbegeleiding Signs of Safety. Het contract is van onbepaalde duur.

We zoeken een mobiele contextbegeleider die zich uitgedaagd weet om duurzame ontwikkelingskansen voor jongeren en hun gezin te realiseren. Om begeleiding vorm te geven vanuit een krachtgerichte en oplossingsgerichte benadering en in een sterke samenwerking met gezinnen, hun sociaal netwerk, professionals en teamwerking
De focus van de mobiele Signs Of Safety-begeleidingen ligt op urgente risico’s die de integriteit en/of ontwikkelingskansen van de minderjarige(n) bedreigen en waarbij de situatie zodanig urgent is dat snel, intensief en adequaat moet gehandeld worden om veiligheid te creëren.
Onze aanpak steunt op 3 complementaire en elkaar versterkende kaders: ‘Signs of Safety’, de JIM-aanpak (Jouw Informele Mentor) en het IPT model (intensieve pedagogische thuishulp). Deze worden ingezet met als doel dat kinderen zich (weer) veilig en kansrijk kunnen ontwikkelen en er sprake is van duurzame veiligheid en (waar nodig) herstel. Alle drie kaders zijn oplossings-, kracht- en netwerkgericht en vertrekken vanuit een fundamentele basishouding gericht op partnerschap. Er wordt van bij de opstart samengewerkt met een consulent en ingezet op netwerkberaden.
Daarnaast kan je ook ingeschakeld worden voor CBAW en andere pedagogische contextbegeleidingen.

Het werkingsgebied voor deze functie is regio Gent-Deinze-Eeklo.

Meer info


Hoe solliciteren?

Bezorg zo snel mogelijk en tegen ten laatste (tot en met) zondag 30 januari 2022:
a) uw gemotiveerde kandidaatstelling,
b) uw curriculum vitae,
aan De Cocon vzw, t.a.v. Wim Taels, op dit e-mailadres: jobs@decocon.be

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Wij zoeken een voltijds gezinsmedewerk(st)er Crisishulp aan Huis. Het contract is van bepaalde duur (tot en met 31 december 2022).

De hoofdopdracht van een gezinsmedewerker bestaat uit crisishulpverlening aan huis gericht naar gezinnen met kinderen van 0 tot 17 jaar (tot en met) die zich in een acute en escalerende crisissituatie bevinden, waarbij een uithuisplaatsing dreigt. De begeleiding gebeurt volgens een vaste methode.
Mobiele, intensieve, kwalitatieve crisishulpverlening bieden aan gezinnen in een perspectiefloze opvoedingssituatie, met als voornaamste doelen: uithuisplaatsing van één of meerdere minderjarigen te vermijden en gezinnen opnieuw opvoedingsperspectief te bieden.

TIP: Lees zeker het interessante artikel over Crisishulp aan huis als geprotocolleerde en flexibele hulpverlening, geschreven door Van Roy Elke, Alert, jaargang 35, nr.2 mei 2009).

Het werkingsgebied voor deze functie is Oost-Vlaanderen.

Meer info

Hoe solliciteren?
Bezorg zo snel mogelijk en tegen ten laatste (tot en met) zondag 30 januari 2022:
a) uw gemotiveerde kandidaatstelling,
b) uw curriculum vitae,
aan De Cocon vzw, t.a.v. Wim Taels, op dit e-mailadres: jobs@decocon.be

 
 
-----------------------------------------------------------------------------

 

Spontaan solliciteren?

Als je geïnteresseerd bent om bij ons te werken en je denkt over de nodige competenties te beschikken, kan je, zelfs als er geen openstaande vacature is, spontaan solliciteren via jobs@decocon.be. Wij bekijken je sollicitatie met veel aandacht. Indien je in aanmerking komt voor een vacature, kan je uitgenodigd worden voor een gesprek. Je gegevens worden gedurende 6 maanden bewaard.

Wil je als eerste vernemen dat er openstaande vacatures zijn, volg ons dan op facebook of LinkedIn.

Al onze vacatures maken we ook bekend via de vacaturedatabank voor de social profit van SOM vzw.

We dragen professionaliteit, discretie en respect hoog in het vaandel. Je kan steeds rekenen op een vertrouwelijke behandeling van je kandidatuur.
Gegevens van niet-geselecteerde kandidaten worden in het kader van privacy na het sluiten van de procedure vernietigd.