Ons traject i.v.m. evidence-based werken

In 2007 besloten we om in te zetten op het evidence-based werken vanuit een pragmatische praktijkgestuurde benadering. Deze houdt in dat collectieve praktijkkennis, de voorkeuren van cliënten en bewijs uit wetenschappelijk onderzoek, gecombineerd worden.

Dit was de start van een moeilijk, maar boeiend proces.
Om dit vorm te geven, werd het E-project opgestart. ‘E’ stond voor ‘Evidence Based Werken’ of ‘op bewijsvoering gesteund werken’. Daarin was De Cocon de pionier en voortrekker in de Vlaamse jeugdhulp.
Het uitgangspunt van het E-project was zulke invulling te geven aan evidence-based werken dat ze een continue meerwaarde oplevert voor de hulpverlening aan onze doelgroep, namelijk kinderen, jongeren en gezinnen die zich in een problematische leef- en/of opvoedingssituatie bevinden.

In het kader van dat project werden met ondersteuning van prof. Johan Vanderfaeillie (VUB) alle door De Cocon gebruikte methodieken beschreven en theoretisch onderbouwd. Er werden handelingsgerichte diagnostische vragenlijsten ingevoerd als onderdeel van het diagnostisch proces om beslissingsprocessen beter te onderbouwen en we ontwikkelden indicatoren om de resultaten van onze hulpverlening in kaart te brengen.

Onze praktijkervaring, een eerlijk verhaal over onze zoektocht, onze kritische reflecties, fouten en successen (maar vooral over ons leerproces) werd gebundeld in 'Het E-project, Evidence-based werken in de Vlaamse Jeugdhulp, een praktijkverhaal.'
Prof. Johan Vanderfaeillie, Prof. Dr. Tom van Yperen en Dr. Wim Gorissen leverden een inhoudelijke reflectie op dit praktijkverhaal.

Wil je nog meer lezen over dit project, dan kan dit via volgende artikels / teksten:


Lees ook het interessante artikel over Crisishulp aan huis als geprotocolleerde en flexibele hulpverlening, geschreven door Van Roy Elke, Alert, jaargang 35, nr.2 mei 2009)
Als we over de ontwikkelingen rond “doen wat werkt” en “lerend werken” in de Nederlandse jeugdhulp weer kijken naar de ervaringen en ontwikkelingen bij ‘De Cocon’, kunnen we zeggen dat ‘De Cocon’ als pionier in het Vlaamse een interessante en zeer te waarderen worsteling laat zien met een boeiend en complex thema. Een worsteling die de hiervoor beschreven kansen en belemmeringen van het evidence based werken op de kleine schaal van een instelling zichtbaar maakt. Een worsteling die ook laat zien hoe gedreven professionals en bestuurders zich een weg kunnen banen door de soms als een moeras voelende complexiteit.

Tom van Yperen & Wim Gorissen (Nederlands Jeugdinstituut)