Onze deontologische code

Onze medewerkers krijgen in hun werk onvermijdelijk te maken met ethische dilemma's. Om medewerkers hierin te ondersteunen, werkten we een deontologische code uit.

 

Onze deontologische code maakt mee de waarden van de organisatie duidelijk: waar staan we voor? Waarop spreken we elkaar aan? De code vormt één geheel met onze missie en visie, de gebruikte methodieken, en geeft houvast in het begeleidingswerk.

 

Onze deontologische code is een op onze praktijk geschreven ethisch referentiekader en een praktisch werkinstrument. De code bevat algemene principes en praktische richtlijnen die onze medewerkers ondersteunen in het verantwoord professioneel oordelen en handelen. Deze deontologische code is van toepassing op al onze medewerkers die op een directe of indirecte manier betrokken zijn bij bepaalde aspecten van de hulpverlening.

 

Meer weten? Onze deontologische code vind je hier.