Innovatief project rond Crisishulp

Vanaf 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2019 loopt een nieuw innovatief project. Dit project werd goedgekeurd door het Agentschap Jongerenwelzijn en heeft volgende doelen.

(1) Een gesystematiseerd en methodisch antwoord vinden voor gezinnen in crisis die nood hebben aan een intensieve op competentie verhogende crisisbegeleiding maar niet beantwoorden aan de specifieke eisen voor Families First zoals:
  • Hulp tijdens acute crisis in afwachting van reeds geïnitieerde residentiële hulp (overbrugging);
  • Hulp tijdens acute crisis waarbij de wens tot samenleven niet duidelijk of aangewezen is;
  • Hulp tijdens acute crisis bij een gezin in co-ouderschap waarbij beide gezinssystemen bereid zijn om mee te werken in het belang van het kind.
(2) Vernieuwde samenwerkingspraktijk exploreren in geval van (hoog)dringende jeugdhulpvragen (wie doet wat wanneer, gebaseerd op een gedeelde trajectvisie en trajectvoering) van Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank Gent en Dendermonde en 'De Cocon'  ten voordele van het betrekken, ondersteunen en activeren van het betekenisvolle netwerk van kinderen, jongeren en ouders met het oog op veiligheidsplanning ten voordele van een terugkeer naar huis. Dit laatste gebeurt al zo vroeg als mogelijk in de procesgang.We geven voorrang in het innovatieve project op het aansluiten op de start van een gerechtelijk jeugdhulptraject, in het bijzonder binnen de procedure van hoogdringendheid.

Op grond hiervan wordt vanuit de exploratiepraktijk op drie vlakken beleidsmatige input gegenereerd, afgestemd op de implementatie van Signs of Safety en Family Finding in de jeugdbeschermingspraktijk:
  1. Nieuw vorm te geven kracht- en netwerkgerichte samenwerkingsprocessen;
  2. Gezamenlijke competentie-ontwikkeling en uitwisseling;
  3. Vormgeving van een nieuwe “module veiligheidsplanning bij urgente MANO jeugdhulp” met een verwachte duur van 6 weken (begeleiding tijdens opvang crisisbed – en begeleiding risicovolle terugkeer naar huis).


Word jij onze nieuwe collega?

Kijk dan snel bij vacatures!

Blijf op de hoogte!

Op onze facebookpagina vind je berichten over 'De Cocon', jeugdhulp, opvoeden of maatschappelijke thema’s waar we mee geconfronteerd worden.

Je kunt ons ook terugvinden op LinkedIntwitter en Instagram.