Project CBAW 'La Vie'

Innovatief Project - Doorontwikkeling methodiek 'La Vie' (Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen’)

In het kader van project "praktijkonderzoek naar meer verantwoorde flexibilisering van de regelgeving met oog op hogere turnover in de bijzondere jeugdbijstand" ontwikkelden we een nieuwe methodiek voor Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen (CBAW). Dit project liep van 1 december 2013 tot en met 31 december 2015 en werd gerealiseerd met steun van het Agentschap Jongerenwelzijn.  Het inhoudelijk eindverslag werd eind april 2016 overgemaakt aan het Agentschap Jongerenwelzijn.
 
Deze specifieke methodiek werd verder doorontwikkeld en verfijnd. Dit project werd eveneens gerealiseerd met de steun van het Agentschap Jongerenwelzijn. Het project liep van 1 januari 2016 tot en met 31december 2018.
 
Wil je meer achtergrond over onze CBAW, lees dan volgende artikels 'La Vie, een nieuwe methodiek voor CBAW' en 'Groepswerking La Vie, als onderdeel van CBAW'.
 
De methodische doelen en uitgangspunten van de methodiek 'La Vie' brachten vragen met zich mee met betrekking tot de verblijfssubsidie. Het doel van de verblijfssubsidie is de uitgaven te vergoeden met betrekking tot het verblijf van de minderjarigen of van de meerderjarige die zelfstandig woont en waarbij de betrokkene geen recht heeft op een leefloon en niet over voldoende eigen inkomsten beschikt. Deze jongeren staan zelf geheel of gedeeltelijk in voor hun onderhoud. De vraag rees hoe de verblijfssubsidie op redelijke wijze kan worden ingezet in de diverse woon- en leefsituaties van jongeren, met het oog op de doelstellingen van deze methodiek en één van de belangrijkste uitgangspunten dat alleen wonen kan, maar niet hoeft.
 
In het eindrapport van dit project werd beschreven hoe de verblijfssubsidie op redelijke wijze kan worden ingezet in de diverse woon- en leefsituaties van jongeren. Tevens brachten we de huidige obstakels in de regelgeving (die focust op zelfstandig wonen) in kaart en reikten we  van elementen en/of suggesties aan voor het aanpassen van de regelgeving in het kader van deze methodiek.
 
Een belangrijk doel van de methodiek is het vergroten van de samenredzaamheid van de jongere.

Samenredzaamheid is het vermogen van mensen om zichzelf te redden op alle levensdomeinen met steun van mensen in hun omgeving.