Contextbegeleiding: Informatie voor professionelen

De Cocon biedt 3 vormen van contextbegeleiding aan: Thuisbegeleiding (TB), Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding (IKT) en Contextbegeleiding 'Signs of Safety'
TB en IKT zijn bedoeld voor gezinnen met kinderen en jongeren die zich in een problematische leef- en/of opvoedingssituatie bevinden en waarbij professionele, pedagogische ondersteuning noodzakelijk is. Kenmerkend is dat opvoedingsproblemen hardnekkig en complex zijn. Vaak zijn er problemen op diverse levensdomeinen. Het hoofddoel is dat de kinderen in het gezin thuis kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Deze thuissituatie voorziet in de minimale basiszorg, waarbij sprake is van adequate fysieke, psychische en affectieve omstandigheden voor de kinderen en die daarmee ook voldoende veilig is. De hulp zet in op competentievergroting, het versterken van het netwerk en steunbronnen en indien nodig taakverlichting zodat het gezin terug grip krijgt over het eigen leven.
 
Contextbegeleiding 'Signs of Safety' is bedoeld voor gezinnen met kinderen (0-18 jaar), die opgevolgd worden door een Gemandateerde Voorziening (OCJ of VK) binnen een ‘Mano-procedure’ of binnen het gerechtelijk kader door de Sociale Dienst Jeugdrechtbank (SDJ), en waar uithuisplaatsing dreigt of al geïndiceerd is. Het sociaal en familiaal netwerk van het gezin wordt geactiveerd en ingeschakeld om samen meer veiligheid voor de kinderen in de thuissituatie te creëren. Hiervoor wordt een veiligheidsplan opgemaakt.

👉 Bekijk hier onze brochure over ons aanbod Contextbegeleiding

👇 Hieronder vind je meer informatie over onze contextbegeleiding: de doelgroep, de duur, de intensiteit, de regio en informatie over de aanmelding.