Aanmeldingsprocedure voor Crisishulp aan Huis

Ons aanbod crisishulp is enkel inzetbaar via het Crisismeldpunt Oost-Vlaanderen (09 265 04 90).
 
Als een hulpverlener, magistraat of dienstverlener een crisissituatie wil aanmelden of meer informatie wenst over omgaan met een crisissituatie, kan hij telefonisch terecht bij het crisismeldpunt.

Voor een aanmelding bij het Crisismeldpunt moet een aanmeldformulier ingevuld worden.
Deze vind je hieronder en stuur je door naar: aanmeldingcah@cawoostvlaanderen.be.
Gelieve het aanmeldformulier door te sturen voor 13u op de dag van de prioritering.
 
 
 


Aanmelden voor CAH: Belangrijke spelregels

  • De aanmelder is een erg belangrijke partner voor het crisisnetwerk: er wordt gevraagd dat hij mee aanwezig blijft en mee naar oplossingen zoekt (steeds binnen de grenzen van de eigen werkopdracht).
  • De aanmelder informeert de kinderen en jongeren, ouders over de aard van de crisishulp.
  • Crisishulp kan enkel ingeschakeld worden indien het cliëntsysteem bereid is om in gesprek te gaan.
  • Jongeren die reeds in een residentiële setting verblijven, kunnen geen beroep doen op het crisisnetwerk.

Wat is crisishulp aan Huis?

Bekijk hier ons aanbod voor Crisishulp aan Huis (CAH).