Kenmerken en handelingsprincipes van onze hulpverlening

Onze hulp focust op het versterken van het kind, de jongere en het gezin, vanuit en met hun leefwereld zodat het ‘thuis’ ‘goed genoeg’ is. Een thuis waarin het veilig is om op te groeien en te ontwikkelen. We helpen kinderen, jongeren en gezinnen te versterken in het kunnen oplossen of beter hanteerbaar maken van hun problemen. Daarmee dragen we bij aan duurzame verbetering die niet (onnodig) afhankelijk is van hulpverleners.