Nieuw jaar, nieuw agentschap

Sinds 01/01/2020 is De Cocon erkend door het agentschap Opgroeien in de plaats van Jongerenwelzijn.

Het agentschap Opgroeien is ontstaan door een fusie van het vroegere Kind en Gezin, Jongerenwelzijn en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

De hulp- en dienstverlening aan kinderen, jongeren en gezinnen door het vroegere Jongerenwelzijn blijft bestaan en krijgt een nieuwe overkoepelende naam: Jeugdhulp. Ook de dienstverlening door Kind en Gezin wordt verder gezet.

Onder het agentschap Opgroeien valt nu o.a.: preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, het Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp, de aanpak van jongeren die delicten plegen, enzovoort.

 Agentschap Opgroeien kiest expliciet voor een geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak en de samenwerking met heel wat partners. Zo worden gezinnen maximaal ondersteund." - Opgroeien 

De voorzieningen van het VAPH die meekomen onder de vleugel van Opgroeien zijn:
  • de centra voor ontwikkelingsstoornissen (COS)
  • de observatie en behandelingscentra (OBC)
  • de units voor behandeling van complexe gedrags- en emotionele stoornissen (GES+)
Het nieuwe agentschap zal in 2020 verder vorm en invulling krijgen.

Meer weten?
👉 www.opgroeien.be
👉 www.jeugdhulp.beBlijf op de hoogte!

Op onze facebookpagina vind je berichten over 'De Cocon', jeugdhulp, opvoeden of maatschappelijke thema’s waar we mee geconfronteerd worden.

Je kan ons ook terugvinden op LinkedIntwitter en Instagram.

 

              

Word jij onze nieuwe collega?

Kijk dan snel bij vacatures!