Onze doelgroep

Onze doelgroep bestaat uit jongeren en gezinnen met kinderen die zich in een in verontrustende leef- of opvoedingssituatie bevinden waarbij ontwikkeling of veiligheid onduidelijk of ernstig in het gedrang is. 

De essentie van ons werk is: ‘hulp bij opgroeien en opvoeden’. Dit betekent dat we enerzijds hulp bieden aan het kind in het opgroeien en anderzijds ouders ondersteunen in het opvoeden. Deze hulp kan zowel vrijwillig als gedwongen zijn. 

In het licht van onze missie ontwikkelden we jeugdhulp voor:
  • Gezinnen met kinderen in een acute en escalerende opvoedingscrisis waarbij de draagkracht-draaglastverhouding in het gezin acuut en ernstig in disbalans is.
  • Gezinnen met kinderen die kampen met meervoudige, hardnekkige en complexe problemen waaronder opvoedingsproblemen. Kenmerkend is dat de balans draaglast - draagkracht in het gezin chronisch verstoord is.
  • Maatschappelijk kwetsbare jongeren op de rand van meerderjarigheid (of er net over) met een verhoogd risico op thuis- en dakloosheid en hun context.