Onze visie op mens en maatschappij

We gaan uit van de vrijzinnig-humanistische levenshouding en waarden zoals vrijdenken, solidariteit, zelfbeschikking en menswaardigheid. We stellen de mens en de mensheid centraal, in de context van en met respect voor natuur en aarde. De rechten van de mens en van het kind zijn ons moreel referentiekader.

Mensen zijn met elkaar verbonden en hebben elkaar nodig. Elke dag opnieuw stellen we vast dat we dingen ten goede in de samenleving kunnen veranderen. Voor onszelf en voor onze medemensen. Vanuit onze vrijzinnig-humanistische levenshouding willen we bijdragen aan het garanderen van de grondrechten van mensen en willen we mee bouwen aan een open, solidaire, democratische , rechtvaardige en duurzame samenleving waarin elk individu en elke groep op gelijkwaardige basis kan participeren.

We zijn er ons van bewust dat er nog veel is wat we niet weten. Daarom streven we naar kennis op basis van onderzoek, ervaringen en kritische en rationele argumenten.