"Wij" als organisatie

Het uitgangspunt voor onze organisatie is, dat we, met oog op het realiseren van onze missie, onze kennis, middelen, ondersteuning en faciliteiten zo optimaal mogelijk inzetten. Hierbij houden we rekening met onze wettelijke verplichtingen, onze waarden en regels van goed bestuur. We kiezen uitdrukkelijk voor pragmatisch idealisme, waarbij middelen met de effectiviteits- en efficiëntietoets worden ingezet. Belangrijke vragen zijn: “Doen we de juiste dingen en doen we die goed?”.

Dit vraagt op alle, en vooral tussen alle niveaus in de organisatie, een open gesprek over hoe de beste kwaliteit voor individuele kinderen, jongeren en hun gezinnen en voor de samenleving kan worden bereikt, gelet op de (publieke) middelen waarover wij beschikken.

We bieden specialistische jeugd- en opvoedhulp, omdat wij sterk opvoedkundig werk willen bieden vanuit de visie dat kinderen en jongeren gebaat zijn bij onze specifieke expertise en ervaring. 

Wij willen dat we door kinderen, jongeren en hun gezinnen, samenwerkingspartners, verwijzers en overheid, worden gezien als een professionele en betrokken organisatie, die goede hulp levert en bijdraagt aan een hoogstaande jeugd- en opvoedhulp. Een organisatie die bekend staat als deskundig, vernieuwend en creatief, open en écht cliëntgericht. Een organisatie waar kinderen, jongeren en gezinnen zich echt ondersteund voelen en die door samenwerkingspartners als betrouwbaar worden gezien. Een organisatie waar medewerkers graag werken.