Crisishulp aan Huis: informatie voor professionelen

Doelgroep: Gezinnen met kinderen jonger dan 18 die zich in een acute crisissituatie bevinden en nood hebben aan een intensieve, competentie verhogende crisisbegeleiding. De situatie kan dermate onveilig zijn, dat het een uithuisplaatsing tot gevolg kan hebben door een plaatsingsinstantie (Sociale dienst van de jeugdrechtbank of gemandateerde voorziening).

Doel: Crisis stoppen, veiligheid vergroten om uithuisplaatsing van kind(eren) te voorkomen en de competenties en opvoedingsvaardigheden van het gezin vergroten.

Duur: Maximum 28 dagen en in zeer uitzonderlijke gevallen verlengbaar met 2 weken.

Intensiteit: Meer dan 6u per week

Regio: Oost-Vlaanderen

Aanmelden: Aanmelden voor CAH gebeurt via een specifieke procedure, die in onderstaande link toegelicht wordt.