Wie is wie?

Als je steun krijgt van De Cocon, dan zal je een begeleider hebben. We noemen hem of haar soms ook wel een contextbegeleider, gezinsbegeleider of gezinsmedewerker.

De begeleider werkt in een team met andere begeleiders. Zij vragen elkaar soms om advies.

De begeleider heeft een werkbegeleider. Bij deze persoon kan de begeleider altijd terecht met vragen. De werkbegeleider volgt de volledige begeleiding mee op afstand, en kan indien gewenst mee komen op een gesprek.

Het team waarin de begeleider werkt, heeft ook een coördinator. Dat is de verantwoordelijke van de begeleider.

Als je bij ons terechtgekomen bent via het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) of de jeugdrechtbank, dan heb je naast een begeleider ook een consulent. Een consulent is een persoon van het OCJ of de jeugdrechtbank. Wij zijn verplicht de consulent op de hoogte te houden van de begeleiding. Hij of zij zal de begeleiding dus ook mee opvolgen en aansturen wanneer nodig.

Crisishulp bij De Cocon begint altijd na aanmelding door een medewerker van het crisismeldpunt. Dit is een meldpuntmedewerker. Deze persoon is jouw aanmelder (of verwijzer) en wordt regelmatig op de hoogte gehouden van het verloop van de begeleiding.

Het kan ook zijn dat je bij ons terechtgekomen bent via een andere hulpverlener van bv. het CLB, CAW, OCMW enzovoort. De hulpverlener die jou heeft doorverwezen naar ons, noemen we de aanmelder of de verwijzer. Deze persoon zal indien mogelijk het eerste gesprek samen met De Cocon bijwonen, en de begeleiding blijven opvolgen.

De begeleider kan ook contact opnemen met andere diensten zoals bijvoorbeeld het OCMW, de school, het CLB, het CAW, … om informatie te verzamelen of om samen te werken. Hiervoor zal altijd jouw toestemming gevraagd worden.

In heel uitzonderlijke situaties kan de begeleider bepaalde informatie aan bepaalde diensten geven zonder jouw toestemming. Je wordt hier wel altijd van op de hoogte gebracht. Dat kan gebeuren in volgende situaties:
  • Bij een medisch noodgeval
  • Als iemand ernstig bedreigd wordt
  • Bij kindermishandeling of kinderverwaarlozing
  • Wanneer de consulent of de jeugdrechter dat vraagt
Als het even moeilijk wordt om een overzicht te bewaren over wie wie is en wie wat doet, dan kan cliëntoverleg hiermee helpen door met iedereen aan tafel te zitten en te overleggen hoe alles verder kan verlopen, en dat op een manier die voor jou duidelijk is. 👉 Meer informatie over cliëntoverleg